Procesoptimalisatie

Leanmanagement in de zorg betekent efficiënte en optimale logistieke, zorgadministratieve en financieel-administratieve processen.

Met de aanpak van Cure4 is bij het optimaliseren van logistieke,  zorgadministratieve en financieel-administratieve processen veel efficiency te behalen voor klinieken en instellingen. Wanneer er bij managers in de zorg sprake is van grote inhoudelijke deskundigheid in hun eigen zorgspecialisme, is de materiedeskundigheid van de consultants van Cure4Projects op het gebied van de ondersteunende processen een goede aanvulling.

Logistieke processen en patiëntlogistiek
De scope bij optimaliseren van de patiëntlogistiek is het optimaliseren van de logistiek van de  unit (afdeling of organisatie) van de of keten. Welke scope ook wordt gekozen, de optimaliseringsdoelen zijn altijd:  verkorte wacht- en doorlooptijden, verhoging van patiënttevredenheid en  medewerkerstevredenheid, efficiënte agendavoering en vergroting van productiviteit. De ervaren consultants van Cure4 begeleiden uw organisatie bij de realisatie van uw doelen door optimalisatie van proces. Optimalisatie van het zorgproces betekent voornamelijk een scherpe afstemming van vraag en aanbod naar zorg. Ook zorgpaden kunnen bijdragen een oplossing. Daarnaast bieden de consultants van Cure4 de nodige tools voor verandermanagement, want uw mensen zijn de kern van de oplossing.

Lees meer over de optimalisering van de patiëntlogistiek  bij Swinhove. 

Zorgadministratieve processen
De eisen aan administratieve processen in de zorg zijn hoog en zorgen voor continue veranderingen. Er zijn doorlopend wijzigingen in wet- en regelgeving en er is sprake van bezuinigingen. Bovendien willen stakeholders (zoals de zorgverzekeraars en de patiënt) steeds meer informatie.

De aanpassingen en optimalisatie van uw zorgadministratieve processen zijn bij de consultants van Cure4 in goede handen. Het zijn ervaren  projectleiders (Prince 2) met diepgaande kennis van alle relevante wet- en regelgeving.

Lees hier meer over de optimalisering van de zorgadministratieve processen bij  Spaarne Ziekenhuis, Antonius Ziekenhuis, Amstelland Ziekenhuis, Gelre Ziekenhuizen, Reinier van Arkel Groep en Aafje thuiszorg.

Financieel-administratieve processen
Een juiste, tijdige en volledige registratie en facturatie van de zorg wordt steeds belangrijker in tijden van bezuinigingen en marktwerking. Door effectieve processen, juiste aanwending van ICT, inzichtelijke managementinformatie én getrainde medewerkers en behandelaren wordt een stabiele inkomstenstroom gegarandeerd. Hiervoor zijn kennis, inzicht en training bij uw medewerkers noodzakelijk. De ervaren consultants van Cure4 ondersteunen u hier graag bij.

Lees meer over de optimalisering van de financieel-administratieve processen bij  Vision Clinics.