Zelfonderzoek GGZ

Meedoen aan het zelfonderzoek is niet verplicht, maar het blijft wel een enorme klus. Cure4 kan u hierbij ondersteunen.

Zelfonderzoek GGZ, wel of niet meedoen?

Meedoen aan het zelfonderzoek is niet verplicht, maar het blijft wel een enorme klus. Het levert wel een aantal voordelen op maar voor sommige GGZ-instellingen en praktijken is het slimmer om niet meer mee te doen.

Ondersteuning Cure4

De ondersteuning van Cure4 begint bij het advies om al dan niet mee te doen aan het zelfonderzoek. Indien u besluit niet mee te doen aan het zelfonderzoek is het wel raadzaam een quick scan uit te voeren om een goede eerste indruk te krijgen van de rechtmatigheid van uw geregistreerde omzet. Cure4 voert afhankelijk van de grootte van uw organisatie en de variatie in uw zorgaanbod in enkele dagen een quick scan uit. Cure4 adviseert vervolgens over de belangrijkste correcties voor het verleden en de grootste verbeterpunten voor de toekomst.

Indien u besluit wel mee te doen aan het zelfonderzoek, kan Cure4 u op verschillende manieren ondersteunen. Zie hieronder de toegevoegde waarde van Cure4 en de wijzen waarop Cure4 u kan ondersteunen.

Toegevoegde waarde Cure4

Cure4 besteed veel aandacht aan de ontwikkeling van haar professionals om zorginstellingen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. De toegevoegde waarde van Cure4 op het gebied van het zelfonderzoek bestaat uit:

  • Ervaring met zowel grote GGZ-instellingen (zoals Altrecht, GGZ-Centraal en Emergis) als kleinere praktijken.
  • Ervaring met het zelfonderzoek binnen de Ziekenhuiszorg en de GGZ.
  • Ervaring met de gevolgen van het niet meedoen aan het zelfonderzoek.
  • Ervaring met optimalisatie bronregistratie ter voorkoming onrechtmatigheid, onvolledigheid en ontijdigheid.
  • Ervaring met veel verschillende EPD’s/ ECD’s in de GGZ.
  • Korte lijntjes met zorgverzekeraars, NZa en branchepartijen.
  • Zowel de beschikking over young professionals (die ervaring hebben met het uitvoeren van steekproeven en micro-correcties), DBC adviseurs (die de regelgeving van binnen en buiten kennen), senior adviseurs (die uw organisatie strategisch advies kunnen geven) en projectleiders (die zorgen dat met minimale inspanning het zelfonderzoek tot een goed einde wordt gebracht).

Cure4 experts

Cure4 adviseert zorginstellingen al jaren over zorgadministratieve processen. Cure4 ondersteunt vanaf het begin ziekenhuizen en GGZ-instellingen met het zelfonderzoek. Met een korte doorlooptijd volgen we een helder en overzichtelijk stappenplan:

De 6 fases van het zelfonderzoek - Cure4